شماره ثبت سفارش: 09126953972

ایمیل: info@iatls.com

آدرس توذیع محصولات : لاله زار جنوبی - کوچه ملانوروزی پاساژ خاجوی پلاک 6

شرکت بازرگانی اطلس
صفحه 1
سوکت سه خانه نری دیاگ
سوکت سه خانه نری دیاگ

کد محصول dj7031y-1.8-11

مشاهده
سوکت چهار فیش سی دی آی
سوکت چهار فیش سی دی آی

کد محصول dj7041-2.3-21

مشاهده
سوکت پنج فیش رله فن پژو
سوکت پنج فیش رله فن پژو

کد محصول dj7051f-6.3-21

مشاهده
سوکت شانزده خانه bsm
سوکت شانزده خانه bsm

کد محصول dj7161y-1.5-2.8-21

مشاهده
سوکت راهنما پژو
سوکت راهنما پژو

کد محصول dj7021-4.8-21  سوکت دو خانه ردیفی قهوه ای که از آن به عنوان سوکت راهنما پژو استفاده می گردد را می توانید از شرکت بازرگانی اطلس تامین نمایید   این سوکت هم به صورت وارداتی و هم به صورت تولید داخل قابل ارائه می باشد.

مشاهده
سوکت سه فیش مادگی دیاگ
سوکت سه فیش مادگی دیاگ

کد محصول dj7031y-1.8-21

مشاهده
سوکت 4 فیش ردیفی قهوه ای
سوکت 4 فیش ردیفی قهوه ای

کد محصول dj7041-4.8-21

مشاهده
سوکت شیشه بالابر پراید
سوکت شیشه بالابر پراید

کد محصول dj7052-3-21

مشاهده
سوکت دو خانه مادگی
سوکت دو خانه مادگی

کد این محصول dj7021-6.3-11

مشاهده
سوکت سه خانه نری بزرگ
سوکت سه خانه نری بزرگ

کد محصول dj7031-6.3-11

مشاهده
سوکت چهار فیش نری بزرگ
سوکت چهار فیش نری بزرگ

کد محصول dj7041-6.3-11

مشاهده
سوکت پنج فیش دبی سنج نیسان
سوکت پنج فیش دبی سنج نیسان

کد محصول dj7053wa-1.2-21

مشاهده
سوکت شش خانه سیگمائی
سوکت شش خانه سیگمائی

سوکت با کد dj7067y-1.5*2.8-21

مشاهده
سوکت دو خانه نری تلفنی
سوکت دو خانه نری تلفنی

کد محصول dj7021a-2.8-21

مشاهده
سوکت چهار فیش مادگی بزرگ
سوکت چهار فیش مادگی بزرگ

کد محصول dj7041-6.3-21

مشاهده
سوکت پنج فیش پایه رله کامیونی
سوکت پنج فیش پایه رله کامیونی

کد محصول dj7054y-6.3-21

مشاهده
سوکت شش فیش پمپ بنزین
سوکت شش فیش پمپ بنزین

کد محصول dj7068b-3-21

مشاهده
سوکت دو فیش همه کاره نری
سوکت دو فیش همه کاره نری

کد محصول dj7021a-3.5-11

مشاهده
سوکت چهار فیش مادگی ریز
سوکت چهار فیش مادگی ریز

کد محصول dj7041a-2.8-21

مشاهده